Schuldsanering Nederland

Wat is schuldsanering Nederland? Wanneer kom je in de wettelijke schuldsanering? De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, afgekort WSNP, geeft schuldenaren de mogelijkheid om binnen enkele jaren van hun schuld af te komen wanneer zij er zelf niet meer uitkomen. De WSNP beschermd als het ware de schuldenaar.

Vooropgesteld: de wettelijke schuldsanering is absoluut geen pretje. Geen pretje voor de schuldeisers die doorgaans maar een gedeelte ontvangen van hun vordering maar (terecht) ook voor de schuldenaar. Schuldsanering is namelijk gebonden aan strenge regels.

Wat is minnelijke schuldsanering?

Voorafgaand aan een wettelijke schuldsanering wordt geprobeerd om een schikking te treffen met schuldeisers. Dit wordt de minnelijke (buitengerechtelijke) fase genoemd en is vrijwillig.

Dit houdt dus in dat schuldeisers doorgaans niet verplicht zijn om akkoord te gaan met een voorstel. Schuldeisers doen er goed aan om een voorstel serieus te bekijken en niet zomaar naast zich neer te leggen.